EngУкр

Інформаційно-ресурсний центр «Дитинство без насильства»

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства була укладена та підписана 25 жовтня 2007 на Лансароте (Іспанія). Тому цю Конвенцію ще називають Лансаротською. Її підписали всі держави-члени Ради Європи. Конвенція вступила в силу 1 липня 2010 після того, які її ратифікували п'ять країн.
Україна підписала Конвенцію 14 листопада 2007 року у м. Страсбурзі, а Верховна Рада ратифікувала її в червні 2012 року.
Цілями Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства є:
а) запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насильству стосовно дітей і боротьба із цими явищами;
b) захист прав дітей, які стали жертвами сексуальної експлуатації та сексуального насильства;
c) сприяння національному та міжнародному співробітництву в боротьбі із сексуальною експлуатацією та сексуальним насильством стосовно дітей.
Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_927

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення